KTS:n uudet ohjaajat valmistuneet


KTS Valmennusorganisaatio


Kevät 2018 viikko-ohjelma

Aikuisten leirit kevät 2018
Puolen Suomen Tennis (PST)

PST Tour 2018

PST minimidi 2017-18
                                                                                                                                                                                                                    

Kuopio 14.9.2013. Kuopion Tennisseura sai uusia ohjaajia. Tennisliiton uudistetun koulutusjärjelmän I -tason ohjaajiksi valmistuivat Heli Soome, Paavo Villman, Eppu Korhonen ja Anna Niemelä. Ohjaajien saama koulutustodistus on kansainvälisesti myös pätevä.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus painottuu omien ohjaustaitojen kehittämiseen, pelilähtöiseen lasten ja aikuisten
alkeisopetukseen (Play and Stay) sekä suunnittelutaidon kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään eri osa-alueiden (taktiikka, tekniikka, fysiikka) opettamiseen uusimpiin kansainvälisiin oppimisteorioihin tukeutuen. Keskeistä on taidon opettaminen sekä yksittäisen harjoitustunnin ja ryhmän hallinta.

I-tason koulutuksen kesto on 50 tuntia, josta 25 tuntia on kontaktiopetusta ja 25 tuntia itsenäistä etäopiskelua. Koulutus sisältää kolme yhden päivän lähijaksoa ja kolme omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa etäjaksoa. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää liitteenä olevien kirjallisten ja käytännön näyttötehtävien ja –kokeiden läpäisemistä. Yksi tärkeä osaamisvaatimus on tekniikan opettamistaito, joka arvioidaan lyöntitekniikoiden näyttökokeella. Lisäksi ohjaajan on kyettävä jakamaan palloja korista riittävällä tarkkuudella sekä osoitettava tietämyksensä ja kehittymisensä erilaisten tehtävien ja arviointien avulla.

Lähijaksot pidettiin KTS:n kuplalla ja kouluttajana toimi Hannu Laakkonen. Ryhmän mentorina toimivat Alpo Kärkkäinen ja Taneli Tenhunen.